Joanna Kulisiak-Kaźmierczak

Joanna Kulisiak- Kaźmierczak, doktorantka na Wydziale Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Pedagog specjalny, terapeuta  zajęciowy, Prezes Fundacji na rzecz osób i rodzin z zespołem łamliwego chromosomu X, niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu „Rodzina Fra X”, ekspert PFON w dziedzinie Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. Instruktor  Harcerskiego Instytutu Badawczego przy Głównej Kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego.

 

Zainteresowania badawcze: rodzina w obliczu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością w przełamywaniu barier i stereotypów, aktywizacja w organizacjach pozarządowych, genotyp i fenotyp zespołu łamliwego chromosomu X w odniesieniu do innych zespołów rzadkich i całościowych zaburzeń rozwoju.

 

Wybrane publikacje: J. Kulisiak-Kaźmierczak: Grupa wsparcia jako istotna forma pomocy dla rodzin z rzadkimi zespołami genetycznymi, W: J. Wyczesany (red.): Wspomaganie dzieci z zaburzeniami genetycznymi, (Poznań 2010); J. Kulisiak-Kaźmierczak: Współczesne potrzeby socjalizacyjne osób z autystycznym spektrum-zespół Fra X, W: E. Widawska, K. Kowal (red.): Wielowymiarowość i perspektywa nauki za progiem XXI wieku, (Częstochowa 2012); J. Kulisiak-Kaźmierczak: Stereotypy i fakty na przykładzie osób z zespołem kruchego i ich rodzin zrzeszonych w grupie wsparcia „Rodzina Fra X”, W: R. Skrzyniarz, M. Gajderowicz, T. Wach (red.): Wzory i wzorce osobowe w biografistyce pedagogicznej, (Lublin 2013); J. Kulisiak-Kaźmierczak: Uczeń z zespołem łamliwego chromosomu X, W: D. Umiastowska, J. Gebreselassie (red.): Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych implikacje dydaktyczne i wychowawcze, (Gorzów Wielkopolski 2014); J. Kulisiak-Kaźmierczak: Zespół łamliwego chromosomu X a spektrum autyzmu, W: M. Prentka (red): Wspomaganie rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Terapie kognitywistyczne, (Bydgoszcz 2016); J. Kruk-Lasocka, J. Kulisiak-Kaźmierczak: Zburzenia mowy i języka w zespole łamliwego chromosomu X, W: J. Cieszyńskiej-Rożek, P. Sobolewskiego, D. Grzesiak-Witek (red.): Zaburzenia mowy w wybranych zespołach  uwarunkowanych genetycznie, (Lublin 2018). [16.10.2018]