Marian Kisiel

Marian Kisiel, prof. dr hab., krytyk, historyk literatury, poeta i tłumacz, profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmują go takie tematy, jak: historia literatury jako nauka o literaturze, kultura literacka jako wyzwanie rzucone socjologii lektury, krytyka literacka jako wyznanie autobiograficzne, literatura emigracyjna jako splot programów i postaw ideowych, poezja jako doświadczenie, poezja rosyjska Srebrnego Wieku, poezja żydowska XX wieku. Opublikował m.in. Świadectwa, znaki (1998), Od Różewicza (1999), Zmiana (1999, 2014), Pamięć, biografia, słowo (2000), Pokolenia i przełomy (2004), Przypisy do współczesności (2006), Ananke i Polska (2010), Ruiny istnienia (2013), Critica varia (2013), Między wierszami (2015). Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego. [22.04.2021]