Antonina Kurtok

Antonina Kurtok, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, adiunkt w Zakładzie Slawistyki Kulturoznawczej Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia licencjackie, magisterskie (na kierunku filologia, specjalność – słowiańska) oraz doktoranckie ukończyła w Uniwersytecie Śląskim. W czasie ich trwania w ramach umów międzyrządowych realizowała semestralne studia w Uniwersytecie w Splicie i Uniwersytecie im. J. A. Komeńskiego w Bratysławie oraz pobyt badawczy w Uniwersytecie w Zagrzebiu.

 

Zainteresowania badawcze: przede wszystkim literatura i kultura chorwacka XIX i XX wieku, a jej obecne działania naukowe skupione są wokół szeroko rozumianych chorwacko-węgierskich kontaktów literackich oraz wzajemnych relacji historycznych i kulturowych. [20.07.2018]