Karolina Kostyra

Karolina Kostyra, kulturoznawczyni, kinofilka, doktorantka w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zainteresowania badawcze: historia i poetyka kina oraz szeroko rozumiana kultura młodzieżowa. Autorka artykułów dotyczących „filmu nostalgicznego” oraz narracji inicjacyjnych w kinie. Wyróżniona w XXII Konkursie im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych. [11.03.2019]