Beata Kiszka-Pytel

Beata Kiszka-Pytel, doktor nauk humanistycznych, związana z Zakładem Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. Członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”. Zainteresowania badawcze: historia języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem onomastyki literackiej, antroponimii, toponimii, stylistyki i semantyki historycznej. Wybrane publikacje: jest autorką artykułów, m.in. Majka Jeżowska odpada, Feel wysiada… – o zacieraniu granic między kulturą popularną i tzw. wysoką (na przykładzie nazw własnych w „Balladynach i romansach” Ignacego Karpowicza, „Język Artystyczny”, t. 15: Język(i) kultury popularnej, red. A. Rejter, Katowice 2014, Sidney, Mohamed i Kaspian… – o egzotyzacji imion w wybranych miastach Śląska na tle ogólnych tendencji we współczesnej antroponimii, w: Bogactwo współczesnej polszczyzny, red. P. Żmigrodzki, S. Przęczek-Kisielak, Kraków 2014, Nazwa miasta i dzielnic, w: Oświęcim – miasto pogranicza, t. 2, red. B. Czwojdrak, K. Miroszewski, P. Węcowski, Warszawa 2018. [05.11.2019]