Miroslava Kyseľová

Mgr. Miroslava Kyseľová, PhD., asystent na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (Słowacja), lektor języka słowackiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ w latach 2016-2019. Absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie, gdzie w 2010 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku: język słowacki i literatura oraz historia, a w 2014 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa: język słowacki. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół gramatyki kognitywnej, składni i morfologii języka słowackiego oraz dydaktyki języka słowackiego jako obcego. Autorka wielu artykułów naukowych i monografii:

http://www.pulib.sk/web/kniznica/epc/autor/Kyseľová+Miroslava

[26.11.2019]