Artur Kolbiarz

Artur Kolbiarz, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki UŚ. Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Herder Institut w Marburgu (2006) i Fundacji Lanckorońskich (2013). Badania naukowe koncentruje na problemach związanych z rzeźbą barokową i rokokową Śląska oraz jej związkami ze sztuką pozostałych krajów Cesarstwa Habsburskiego, a także państw ościennych. W ich zakres wchodzą zagadnienia szeroko pojętej kultury materialnej czasów nowożytnych. Wybrane publikacje: Między Pragą a Legnicą. Matthaus (Matthias) Knote. Śląski rzeźbiarz epoki baroku i jego warsztat (Legnica 2017); "The Early Baroque Sculpture in Lower Silesia and Johann Georg Bendl" (Umění, 2016); Udział Thomasa Weisfelfta (Weissfeldta) w barokizacji katedry wrocławskiej, [w:] Katedra wrocławska na przestrzeni tysiąclecia (Wrocław 2016); "Życie i twórczość Leopolda Straussa. Przyczynek do badań nad rzeźbą barokową w Księstwie Ziębickim" (Roczniki Sztuki Śląskiej, 2011).

[13.05.2020]