Sylwia Klos

Sylwia Klos, Absolwentka Filologii Angielskiej (Uniwersytet Opolski, 2000), Filologii Portugalskiej (Uniwersytet Jagielloński, 2010) oraz studiów doktoranckich: specjalizacja językoznawstwo (Uniwersytet Śląski, 2018). W 2002 uzyskała nostryfikację dyplomu magisterskiego z Filologii Angielskiej na Universidade de Minho w Bradze, Portugalia.

Uczestniczyła w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, m.in. konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego (Wrocław, Warszawa, Częstochowa) oraz The International Society for Humor Studies (Austin, USA) – od 2019 członek niniejszego stowarzyszenia.

Aktywnie zajmuje się propagowaniem nauki poprzez udział w takich wydarzeniach jak Dzień Mózgu oraz Śląski Festiwal Nauki (wystąpienia na temat mózgu w odniesieniu do badań nad humorem).

Zaangażowana w projekty mające na celu popularyzację języka portugalskiego oraz kultury krajów luzofońskich (Śląska Noc Naukowców, Dni Hiszpanii i Portugalii, projekt polsko-brazylijski: tłumaczenie poezji Paolo Lemińskiego)

Zainteresowania naukowe obejmują takie dziedziny jak: językoznawstwo kognitywne, semantyka humoru, semantyka ram, psychologia poznawcza i rozwojowa, neurobiologia, tłumaczenie literatury dziecięcej oraz język prawniczy angielski i portugalski. Poza działalnością naukową zajmuje się tłumaczeniem tekstów specjalistycznych, a w wolnym czasie również tłumaczy literaturę dziecięcą, m.in. opowiadania dla dzieci autorstwa Sophii de Mello Breyner Andresen. [11.12.2020]