Paweł Kamiński

Paweł Kamiński, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na współczesnej prozie francuskojęzycznej (XX i XXI wiek), na dyskursie Shoah, postpamięci oraz komparatystyce literackiej obejmującej głównie aszkenazyjskość. [3.06.2021]