Monika Kornaszewska-Polak

Monika Kornaszewska-Polak, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, kierownik interdyscyplinarnego zespołu badań nad rodziną WTL UŚ, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego o. Katowice, członek Polskiego Oddziału Towarzystwa Badań nad Emocjami i Przywiązaniem „SEAS Polska”. Autorka monografii naukowej Emocje i płeć. Studium dynamiki zaangażowania i dystansowania w związkach romantycznych (2020) oraz współautorka monografii: Wystarczająco dobre życie. Konteksty psychologiczne (2015) i Asystentura rodzin. Teoria, praktyka, badania (2016). Autorka artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach i artykułów popularnonaukowych poświęconych więziom w małżeństwie i rodzinie. [17.01.2022]