Anna Kucz

Anna Kucz, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, profesor nadzwyczajny UŚ. Jej badania koncentrują się wokół zagadnień z literatury łacińskiej (zwłaszcza okresu późnego antyku), cywilizacji śródziemnomorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przemian kultury oraz myśli europejskiej, jakie dokonały się w zderzeniu cywilizacji klasycznej i chrześcijańskiej. Wybrane publikacje: „Dyskurs z Filozofią w ‘Consolatio Philosophiae’ Boecjusza” (Katowice 2005), „Umbra veri. Arnobiusz i nurty filozofii klasycznej” (Katowice 2012). Członkini Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz The Roman Society. [04.10.2019]