Anna Małgorzata Kamińska

Anna Małgorzata Kamińska, uzyskała tytuł doktora w zakresie nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia. Tytuł ten został nadany w listopadzie 2016 roku przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na podstawie rozprawy pt.: Informacja naukowa o górnictwie w świetle wydawnictw ciągłych uczelni technicznych w Polsce (1945–1989), napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Sochy z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ.

Jest pracownikiem Instytutu Nauk o Kulturze na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także Biblioteki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. [20.09.2021]