Paulina Konca

Paulina Konca, doktor nauk prawnych. W 2021 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Prawo interpretacyjne” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta Tobora oraz ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Przedmiotem zainteresowań naukowych autorki jest interpretacja tekstów prawnych. Rezultaty prowadzonych badań prezentuje na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. [7.06.2022]

Lista publikacji