Krzysztof Krasuski

Krzysztof Krasuski – prof. dr hab., absolwent polonistyki i studium kulturalno-oświatowego na Uniwersytecie Wrocławskim; dyplom u profesora Stanisława Pietraszki. Od 1972 roku pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1974–1976 lektor języka i literatury polskiej na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie. W 1978 roku doktorat (promotor prof. Tadeusz Bujnicki), w 1990 roku habilitacja, w 2006 roku tytuł profesora. W latach 1996–2007 kierownik Zakładu Krytyki Literackiej. Najważniejsze publikacje: Formy i normy. Konstanty Troczyński teoretyk i krytyk literatury (Wrocław 1982); Społeczne ramy literatury. Wątki socjologizujące w polskiej krytyce literackiej (1900–1950) (Katowice 1989); Główne tendencje polonistyki literackiej (1945–1990) (Wrocław 1992); Dylematy współczesności literackiej. Studia i szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku (Katowice 2005) oraz prace redakcyjne: Cezury i przełomy, Studia o literaturze polskiej XX wieku (Katowice 1994); Leksykon dzieł polskiej literatury współczesnej (Kraków 2000); Konstanty Troczyński: Zoil. Pisarz i strategia: sztuka, etyka, naród: Brzozowsciana (Kraków 2003); Krainy utracone i pozyskane. Problem w literaturach Europy Środkowej (Katowice 2005). [2009] [R]