Iwona Dronia

Iwona Dronia, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, filolog, pracownik naukowo-badawczy Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka wielu artykułów z zakresu językoznawstwa i metodyki nauczania języków obcych, monografii The Language of Political Correctness and Special Education Needs, a także redaktor publikacji Różne oblicza dialogu. [14.10.2022]