Aleksandra Dębińska

Mgr Aleksandra Dębińska, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego (studia magisterskie na specjalności nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców). Pracę magisterską, pisaną pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Kaliściaka, prof. UŚ, poświęciła przyjaźni w twórczości poetyckiej Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. W 2022 roku ukończyła Podyplomowe Gender Studies w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Obecnie jest doktorantką Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na polskiej literaturze XX wieku, którą bada w kontekście dyskursów płciowej (nie)normatywności (prowadzi badania przede wszystkim z zakresu masculinity studies). Już w trakcie studiów zaczęła współpracować ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ, w której pracuje jako lektorka i bierze udział w różnych projektach. [31.01.2023]