Sylwia Kita

Sylwia Kita, psycholog, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, certyfikowana psychoterapeutka, certyfikowana psychoterapeutka par, socjoterapeutka. Autorka dwóch monografii oraz wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Doświadczony dydaktycznie wieloletni pracownik naukowy. Prowadzi szkolenia, wykłady i warsztaty dla psychoterapeutów, psychologów i pracowników socjalnych. Pracuje jako psycholog oraz psychoterapeuta w podejściu integracyjnym. Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej PTP. [26.01.2023]