Marlena Drapalska-Grochowicz

Marlena Drapalska-Grochowicz, doktor nauk prawnych. Prawniczka specjalizująca się w teorii i filozofii prawa, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się związkami zachodzącymi między prawem a innymi naukami społecznymi (psychologią, socjologią), interpretacją prawa, jak również etyką i filozofią. [28.12.2023]