Maciej Kurcz

Maciej Kurcz, antropolog kulturowy. Specjalizuje się w problematyce przemian kulturowych we współczesnej Afryce, zarówno w aspekcie tradycyjnych społeczności wiejskich, jak i środowisk miejskich tego obszaru. Autor studium Za Trzecią Kataraktą. Życie codzienne wsi północnosudańskiej (2007), będącym plonem badań terenowych w północnym Sudanie (w latach 2000-2001  oraz 2003-2004). W 2007 i 2008 roku prowadził samodzielne prace etnograficzne w południowosudańskiej Dżuby. Owocem tych badań jest książka: Jak przeżyć w afrykańskim mieście? Człowiek wobec pograniczności i procesu urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubie (WUŚ, 2012). [22.04.2022]