Ryszard Kulik

Ryszard Kulik, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Felietonista miesięcznika „Dzikie Życie”, trener psychologicznego treningu. Autor książek dotyczących relacji człowiek – przyroda, min. Odkrywanie natury (Bystra 2007), Filozofia, psychologia i ekologia w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (Mikołów 2010). Od wielu lat zaangażowany w prowadzenie edukacji ekologicznej i psychologicznej. W swojej działalności czerpie inspirację przede wszystkim z bliskiego kontaktu z dziką przyrodą, z psychologii humanistycznej oraz filozofii głębokiej ekologii. [10.12.2012]