Urszula Klajmon-Lech

Urszula Klajmon-Lech, doktor, adiunkt w Instytucie Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. W pracy naukowej podejmuje problematykę związaną z pedagogizacją rodziny dziecka z niepełnosprawnością, pedagogiką chrześcijańską, edukacją wielo- i międzykulturową. Autorka i współredaktor 3 monografii oraz 40 artykułów. Od 2000 roku uczestniczy w pracach kierowanego przez prof. zw. dr hab. Tadeusza Lewowickiego Społecznego Zespołu Badań Kultury i Oświaty Pogranicza. Jest także członkiem Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej działającego pod patronatem KNP PAN oraz Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej. [28.02.2014]