Michał Krzykawski

Michał Krzykawski, pracownik naukowy na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie kieruje Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami. Autor i współautor wielu prac z zakresu współczesnej filozofii, a w szczególności kontynentalnej filozofii nauki i techniki. [6.03.2023]