Sławomira Kamińska-Berezowska

Sławomira Kamińska-Berezowska, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się głównie socjologią pracy i organizacji, stosunkami pracy, zarządzaniem zasobami ludzkimi i gender studies. Autorka wielu artykułów, raportów  badawczych i skryptu Socjolog w zakładzie pracy – nowe wyzwania i perspektywy. Podręcznik dla studentów zorientowanych na praktykę wykonywania zawodu w aspekcie wyzwań współczesnego marketingu i zarządzania personelem (Katowice 2002) oraz monografii Kobiety w wybranych segmentach polskiego ruchu związkowego a równość płci. Studium z zastosowaniem teorii Pierre’a Bourdieu (Katowice 2013). [28.01.2022]