Małgorzata Krakowiak

Małgorzata Krakowiak, doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Zainteresowania badawcze: eseistyka literacka, krytyka artystyczna, problematyka historiozoficzna i aksjologiczna w literaturze XX i XXI wieku oraz teoria literatury.

 

Wybrane publikacje: Antologia polskiego eseju literackiego (Katowice: „Książnica”, 1998), Katastrofizm – personalizm – realizm (Kraków: „Universitas”, 2001), Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat (Katowice: Wydaw. UŚ, 2001) – współred. z S. Zabierowskim, Świat przez pryzmat ja. T.1: Teoria i autobiograficzne rekonesanse; T.2: Studia i interpretacje (Katowice: „Para”, 2006) – współred. z B. Gontarz, W szkole polskich eseistów (Katowice: „Para”, 2007), Opowiedzieć historię (Katowice: Wydaw. UŚ, 2009) – współred. z B. Gontarz, Mierzenie się z esejem (Katowice: Wydaw. UŚ, 2012), Oblężenie. Strategia pisarska – postrzeganie świata – motyw literacki (Katowice: Wydaw. UŚ, 2014), Zobaczyć sens. Studia o malarstwie, literaturze i życiu (Katowice: Wydaw. UŚ, 2014) – współred. z A. Dębską-Kossakowską, Reprezentatywna mikroskala? (Katowice: Wydaw. UŚ, 2016) – współred. z A. Dębską-Kossakowską. [18.05. 2016]