Ewa Dąbek-Derda

Ewa Dąbek-Derda — adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Opublikowała książkę Tadeusza Słobodzianka nie‑boskie historie. Dramaturgia w kręgu mitu (Katowice 2003). Przedmiotem jej zainteresowań jest dramat i teatr współczesny, a także współczesna plastyka teatralna. Zajmuje się również szeroko pojętą edukacją teatralną; w chorzowskim Teatrze Rozrywki realizuje autorski projekt edukacyjny „Szkoła teatru” przeznaczony dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. [2010] [R]