Piotr Kakietek

Piotr Kakietek, profesor zwyczajny nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa w Instytucie Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe obejmują angielsko-polskie językoznawstwo kontrastywne, językoznawstwo teoretyczne, problemy modalności w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, składni, frazeologii i leksykografii. Karierę naukową rozpoczął w 1966 roku w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 70. XX wieku przyjechał do Sosnowca, gdzie wziął czynny udział w tworzeniu Uniwersytetu Śląskiego. Jego dorobek naukowy obejmuje siedem pozycji książkowych, w tym trzy monografie, trzy wydania słownika frazeologicznego (zmieniane i poszerzane), jeden słownik (angielsko-polski) terminologii językoznawczej, kilkadziesiąt artykułów oraz trzy tomy pod jego redakcją. Wybrane publikacje: The Syntax and Semantics of English Stative Verbs (Wydawnictwo Energeia, Warszawa 1997), Polsko-angielski słownik frazeologiczny (Wydawnictwo Energeia, Warszawa 1993, 1999), Modal Verbs in Shakespeare’s English (Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 1972), English Modal Auxiliaries and Their Equivalent Constructions in Polish (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1980). [18.05.2022]