Zbigniew Kadłubek

Zbigniew Kadłubek, urodzony 22 stycznia w 1970 r. w Rybniku na Górnym Śląsku filolog klasyczny, komparatysta, pisarz, eseista. Kierownik Katedry Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2002–2012 pełnił funkcję pełnomocnika Rektora ds. Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku. Autor wielu publikacji o dawnej i współczesnej kulturze Górnego Śląska. Opublikował dwie książki na temat teologii i poezji św. Piotra Damianiego. Z Aleksandrą Kunce wydał zbiór esejów pt. Myśleć Śląsk (Katowice 2007), publikuje także w śląskim języku regionalnym (Listy z Rzymu, 2008, 2012). Ostatnio wydał: Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej (Katowice 2010, 2011, nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2011). Współpracownik Laboratorium Dramatu Tadeusza Słobodzianka w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011). Członek Komisji Historycznoliterackiej PAN w Katowicach, Towarzystwa Literackiego im. T. Parnickiego, Johannes-Bobrowski-Gesellschaft e.V. w Berlinie i CompaRes – International Society for Iberian-Slavonic Studies w Lizbonie, a także członek rady redakcji kwartalnika „Fabryka Silesia” (Katowice). [02.06.2013]