Zygmunt Kłodnicki

Zygmunt Kłodnicki, dr hab. prof. UŚ, emerytowany profesor nadzwyczajny, do 2011 roku kierownik Zakładu Etnologii i Geografii Kultury Uniwersytetu Śląskiego.

Kariera zawodowa: Studiował etnografię na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał stopień magistra na podstawie pracy Żegluga ludów austronezyjskich, napisanej pod kierunkiem doc. dra A. L. Godlewskiego. W czasie studiów pracował dorywczo w Zakładzie Polskiego Atlasu Etnograficznego PAN kierowanym przez prof. dra Józefa Gajka. Doktorat uzyskał w roku 1976 na Wydziale Historyczno – Pedagogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie etnografii, na podstawie pracy Transport ręczny i nasobny w kulturach ludowych środkowej Europy, której promotorem był prof. dr Józef Gajek. Tamże otrzymał stopień doktora habilitowanego (historia ze specjalnością etnologia), przedstawiając książkę Tradycyjne rybołówstwo śródlądowe w Polsce. Zarys historii sposobów, narzędzi badawczych i urządzeń rybackich w świetle metody retrogresywnej. Pracował kolejno w Katedrze Etnografii Ogólnej i Słowian w Uniwersytecie Wrocławskim (asystent), Zakładzie Polskiego Atlasu Etnograficznego Instytutu Historii Kultury Materialnej (później Instytut Archeologii i Etnologii) PAN we Wrocławiu (starszy asystent), Katedrze Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (adiunkt), a od roku 1997 w Katedrze Etnologii później przemianowanej na Instytut Etnologii i Folklorystyki UŚ, do 2011 roku był kierownikiem Zakładu Etnologii i Geografii Kultury.

Od czasu studiów należy do Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, w którym pełnił funkcje: prezesa oddziału wrocławskiego, potem wiceprezesa i prezesa całego Towarzystwa, także prezesa oddziału cieszyńskiego. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Słowackiego Towarzystwa Ludoznawczego. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, srebrnym medalem Gloria Artis i parokrotnie wyróżniany nagrodą Rektora za działalność dydaktyczną i naukową. Wypromował dwa doktoraty z zakresu nauk humanistycznych.

Zainteresowania badawcze: zróżnicowanie kulturowe Polski i środkowej Europy oraz analiza jego przyczyn, metodologia (głównie metoda etnogeograficzna i retrogresywna) [15.05.2017]

Wykaz publikacji na stronie http://www.weinoe.us.edu.pl/content/instytut-etnologii-i-antropologii-kulturowej/zygmunt-k%C5%82odnicki?ft=instytut-etnologii-i-antropologii-kulturowej