Andrzej Kiepas

Andrzej Kiepas, data i miejsce urodzenia: 30.11.1950; Sosnowiec. Adres e-mail: andrzej. kiepas@us.edu.pl

Wykształcenie:

- mgr fizyki – Uniwersytet Śląski w Katowicach – 1975

- dr nauk humanistycznych – Uniwersytet Śląski w Katowicach- 1982

- dr habilitowany- Uniwersytet Techniczny w Dreźnie- 1991

- prof. nauk humanistycznych- 2001

- profesor zwyczajny- 2006

Członkostwo w wybranych  organizacjach zawodowych i organizacjach społecznych:

1.Członek Rady Programowej „Folia Philosophica”- Instytut Filozofii UŚ

2.Członek  Rady Programowej czasopisma „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn

3.Członek rady wydawniczej serii „Technikphilosophie”, LIT Verlag Münster, Niemcy

4.Członek rady wydawniczej serii „Cultural diversity and new media”. Trafo Verlag Berlin

5. Członek rady wydawniczej czasopisma „GAIA”, Zürich

6.Członek Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach

7.Członek „Polsko-niemieckiej grupy naukowców na rzecz zrównoważonego rozwoju“ (Niemcy-Heidelberg)

8. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii

 

Zainteresowania badawcze: etyki stosowane i zawodowe, problematyka ryzyka i bezpieczeństwa, problemy społeczeństwa informacyjnego, problematyka zrównoważonego rozwoju, antropologia filozoficzna, filozofia nauki i techniki.

 

Wybrane publikacje:

1. A. Kiepas: Der Mensch. Das vergessene Paradigma der Technikphilosophie? (Münster 2010).

2. G. Banse, R. Janikowski, A. Kiepas (Hg.) Nachhaltige Entwicklung – transnational. Sichten und Erfahrungen aus Mitteleuropa (Berlin 2011).

3. Eco-philosophy and the rationality of science and technology. Henryk Skolimowski’s criticism of technological civilization. W: „Dialogue and Universalism“ Warszawa 2013.

5. The Medialisation of Communicative Rationality in the Culture of “Virtual Reality” W: “International Journal of Pedagogy, Innovations and New Technologies” Warszawa 2014.

6. Gesellschaftliche Verantwortung als Grundlage des nachhaltigen Unternehmens. W: “Humanities and Social Sciences (HSS)”, Vol. XIX, 21 (3/2014), July-September 2014.

7. Rationale und reflexive Kompetenzen des Menschen in der Kultur der neuen Medien. W: G. Banse, A. Rothkegel (Hg.): Aneignungs- und Nutzungsweisen Neuer Medien durch Krativität und Kompetenz (Berlin 2015). [15.02.2017]