Joanna Kisiel

Joanna Kisiel, literaturoznawczyni, profesor uczelni w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, redaktor naczelna półrocznika „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość”. Jej naukowe zainteresowania to przede wszystkim sztuka interpretacji, związki poezji i wyobraźni w XX wieku, poszukiwanie egzystencjalnego wymiaru literatury.

Autorka książek: Retoryka i melancholia. O poezji Jana Lechonia (2001), Chwile ulotne. O poezji Ryszarda Kapuścińskiego (2009), Imiona lęku. Szkice o poetach i wierszach (2009), Tropy  samotności. O doświadczeniu egzystencji w poezji (2011).

Współredaktorka tomów zbiorowych, m.in. Władysław Sebyła. Lektury (2018) i Jerzy Liebert. Lektury (2020). [24.08.2021]