Lech Kołodziejczyk

Lech Kołodziejczyk, profesor w Instytucie Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W latach 2004–2014 kierownik Katedry Malarstwa w Instytucie Sztuki UŚ. Autor kilku obszernych cykli malarskich – „Kosmogonie”, „Księga Słońca”, „Głowy”, „Wirtualne ikony”, „Axis mundi”, w których silnie eksponowany element wewnętrznej wiwisekcji, traktowany jako forma kontaktu z własnym doświadczeniem życiowym, określa postawę twórczą, w której zapis osobistych przeżyć, emocji, refleksji uzyskuje status idei pierwszoplanowych. Autor trzech publikacji naukowych - Wielość przestrzeniRytmy pamięci oraz Pamięć czasu - malarstwo w czasach bankructwa duchowego. Zorganizował ponad 100 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 70 wystawach zbiorowych na terenie kraju i za granicą. [22.07.2021]