Katarzyna Kwapisz-Osadnik

Dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik, prof. UŚ, pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Romanistka i italianistka. Specjalizuje się w językoznawstwie ogólnym, romańskim, stosowanym (psycholingwistyka) oraz kognitywnym. Praktykujący glottodydaktyk, wykorzystujący w swojej pracy wyniki badań naukowych. Jest autorką czterech monografii, ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych, a także pięciu podręczników/skryptów i współautorką dwóch. [25.03.2022]