Leszek Drong

Leszek Drong, doktor habilitowany nauk humanistycznych, literaturoznawca, irlandysta, kierownik Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi w Katowicach. Członek International Association for the Study of Irish Literatures; w 1992 r. studiował w University College Galway (obecnie: National University of Ireland), gdzie po raz pierwszy zetknął się bezpośrednio z kulturą i literaturą irlandzką. W 2003 r. przebywał na stypendium British Council w Coleraine (Irlandia Północna), w Ulster University, z którym do dzisiaj utrzymuje i rozwija kontakty naukowe. W latach 2004–2005 był beneficjentem stypendium Fulbrighta (Senior Fulbright Fellowship), w ramach którego prowadził badania naukowe w University of Illinois w Chicago. Obecnie kieruje Zakładem Retoryki Kultury i Mediów w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego.

 

Wybrane publikacje: autor dwóch monografii wydanych przez oficynę Peter Lang: Disciplining the New Pragmatism: Theory, Rhetoric, and the Ends of Literary Study (2007) oraz Masks and Icons: Subjectivity in Post-Nietzschean Autobiography (2001). [06.06.2018]