Ryszard Koziołek

Ryszard Koziołek – dr hab. profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Literatury Poromantycznej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. Autor książek: Zdobyć historię. Problem przedstawienia w „Twarzy księżyca” Teodora Parnickiego (1999), Ciała Sienkiewicza. Studia o symbolice płci i przemocy (2009), Znakowanie trawy albo praktykifilologii (2011), a także edycji Tylko Beatrycze Teodora Parnickiego w serii „Biblioteka Narodowa”. Wiceprezes Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego, członek redakcji pism „Świat i Słowo” oraz „Śląskie Studia Polonistyczne”. Laureat Nagrody Literackiej Gdynia w dziedzinie eseistyki w 2010 roku. [2012] [R]