Joanna Dembińska-Pawelec

Joanna Dembińska-Pawelec, literaturoznawczyni, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Istytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego UŚ. Zajmuje się poezją współczesną, sztuką interpretacji, genologią oraz interferencjami literatury i sztuki. Od wielu lat zainteresowania koncentruje wokół twórczości Stanisława Barańczaka. Autorka książek: Światy możliwe w poezji Stanisława Barańczaka (1999), Villanella. Od Anonima do Barańczaka (2006), „Poezja jest sztuką rytmu”. O świadomości rytmu w poezji polskiej dwudziestego wieku (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak) (2010), Arabeska. Szkice o poezji (2013). Wraz z prof. Constantinem Geambaşu, tłumaczem literatury polskiej na język rumuński, przygotowała wybór poezji Barańczaka Muşcă-ţi limba. Antologie de versuri (Bucureşti 2018). [13.12.2021]