Sławomir Kędzior

Sławomir Kędzior – dr, absolwent na kierunku Geologia na Uniwersytecie Śląskim. Stopień doktora nauk o Ziemi uzyskał na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2001 r.  Specjalizuje się w geologii złożowej ze szczególnym uwzględnieniem złóż surowców energetycznych. Zagadnieniem gazonośności serii węglonośnych zajmuje się od lat dziewięćdziesiątych XX w., kiedy to wraz z firmami polskimi i zagranicznymi brał czynny udział w pracach poszukiwawczych metanu pokładów węgla na terenie Śląska. Obecnie jest pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Geologii Stosowanej Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu. Jest autorem lub współautorem ok. 40 artykułów naukowych z zakresu gazonośności złóż węgla oraz zagadnień pokrewnych publikowanych w czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym (Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytutu „Poltegor”) oraz międzynarodowym (wydawnictwo Elsevier). W zasięgu zainteresowań autora są również geologia regionalna Polski i krajów ościennych, geotermia oraz petrologia węgla. [2012]