Małgorzata Kita

Małgorzata Kita, profesor dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Publikacje w takich m.in. periodykach: „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, „Stylistyka”, „Studia Medioznawcze”, „Mediolingwistyka”, „Język a Kultura”, „Postscriptum Polonistyczne”, „Forum Lingwistyczne”, „Zeszyty Prasoznawcze”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”.

Felietonistka w „Gazecie Uniwersyteckiej UŚ”.

Zainteresowania naukowe: współczesna polszczyzna, mediolingwistyka, genologia językoznawcza, komunikacja werbalna, stylistyka językoznawcza, „lawendowa lingwistyka”. [2.12.2022]