Lech Krzyżanowski

Lech Krzyżanowski, (ur. W 1964 r. w Bielsku-Białej), doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, historyk, prawnik, pracownik naukowy w Zakładzie Historii Najnowszej 1918-1945 Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Od 2005 r. wicedyrektor Instytutu Historii. Ekspert oceniający projekty konkursowe Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacja.

 

Zainteresowania naukowe: dzieje prawa i wymiaru sprawiedliwości oraz historia inteligencji polskiej w okresie międzywojennym.

 

Wybrane publikacje: autor ponad 60 publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą, w tym m. in. Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku w latach 1922-1930 (Katowice 2000), Powstania śląskie w edukacji historycznej (Katowice 2010), jeden z redaktorów opracowania Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej. Polityka – prawo i administracja – gospodarka. Próba bilansu (red. M. Fic, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, Katowice 2010). [14.10.2016]