Barbara Kożusznik

Barbara Kożusznik, profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katedra Psychologii Pracy i Organizacji). Dyrektor Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego. Konsultant i doradca firm, prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry kierowniczej.

 

Zainteresowania naukowe: poszukiwanie nowych modeli zarządzania ludźmi w zespołach pracowniczych, problematyka stylów kierowania, wykorzystanie idei deinfluentyzacji jako zjawiska świadomej regulacji i redukcji własnego wpływu.

 

Wybrane publikacje: Wpływ społeczny w organizacji (Warszawa 2005), Zachowania człowieka w organizacji (Warszawa 2002), Kierowanie zespołem pracowniczym (Warszawa 2005), Sztuka zarządzania sobą (Warszawa 2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor, kreator, inspirator (Kraków 2000).

[25.02.2014] [R]