Krystyna Kłosińska

Krystyna Kłosińska – prof. dr hab., autorka książek: Powieści o „wieku nerwowym” (1988), Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej (1999, finałowa 7-ka konkursu „Nike” 2000), Fantazmaty. Grabiński– Prus – Zapolska (2004); Miniatury. Czytanie i pisanie „kobiece” (2006); Feministyczna krytyka literacka (2010, finałowa 10-ka Nagrody im. J. Długosza 2011). Wykładała gender studies na studiach podyplomowych w UJ (2001-2011), IFiS PAN (2001-2005) oraz IBL PAN (2010-2015). [31.08.2021]