Dariusz Kubok

Dariusz Kubok, profesor Uniwersytety Śląskiego. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Filozofii UŚ. Autor m. in. książek Problem apeiron i peras w filozofii przedsokratejskiej, Prawda i mniemania, Studium filozofii Parmenidesa z Elei (nominacja do Nagrody Długosza), a także redaktor naukowy monografii Thinking Critically: What Does It Mean? The Tradition of Philosophical Criticism and Its Forms in the European History of Ideas. Berlin, Boston: De Gruyter 2018. Główne obszary zainteresowań to filozofia starożytna, epistemologia i ontologia. [21.07.2021]