Mariusz Kolczyński

Mariusz Kolczyński, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Zainteresowania badawcze: komunikowanie polityczne, strategie komunikacyjne, marketing polityczny.

 

Wybrane publikacje:

M. Kolczyński (ed.): The picture of the European Parliament elections (2009) in the Polish media. Analysis of the media kontent. (Katowice 2010).

M. Kolczyński, W. Wojtasik (red.): Wybory samorządowe 2010. (Sosnowiec 2011).

M. Kolczyński (red.): Wybory samorządowe 2010 w województwie śląskim. Wybrane aspekty rywalizacji wyborczej. (Bytom 2012).

M. Kolczyński (red.): Współczesne kampanie wyborcze w Polsce. Koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego. (Katowice 2013).

M. Kolczyński (red.): Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej. (Katowice 2013). [06.04.2017]