Przemysław Koprowski

Przemysław Koprowski – dr, pracownik Zakładu Algebry i Teorii Liczb w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. Stopień doktora z zakresu nauk matematycznych otrzymał w 2001 r. Ma w swoim dorobku kilkanaście publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz podręcznik akademicki z zakresu języków programowania. Jego główne zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień algebraicznej teorii form kwadratowych, zwłaszcza nad pierścieniami geometrycznymi. Autor nie stroni jednak również od innych tematów; w swoim dorobku ma publikacje dotyczące: systemów dynamicznych, algebry obliczeniowej oraz modelowania geometrycznego. Autor jest długoletnim członkiem następujących stowarzyszeń naukowych: AMS (American Mathematical Society), ACM SIGSAM (Association for Computing Machinery: Special Interest Group on Symbolic and Algebraic Manipulation), ACM SIGGRAPH (Association for Computing Machinery: Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques). [2012]

Lista publikacji