Krystyna Doktorowicz

Krystyna Doktorowicz, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor UŚ, kierownik Zakładu Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Medioznawca, specjalista z zakresu polityki mediów.

 

Zainteresowania badawcze: badanie użytkowników Internetu w kontekście zmiany technologicznej, cyfryzacji i konwergencji mediów.

 

Wybrane publikacje: Społeczeństwo informacyjne. Wyzwania dla gospodarki, polityki i kultury (Katowice 2002), Europejski model społeczeństwa informacyjnego. Polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji (Katowice 2006). [15.02.2017]