Łukasz Dawidowski

Łukasz Dawidowski, doktorant w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, od 2011 roku asystent w Zakładzie Równań Różniczkowych Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. [05.2012][R]