Krystyna Koziołek

Krystyna Koziołek – doktor, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego; zajmuje się etyką lektury, komparatystyką literacką i filozofią edukacji. Autorka książki Czytanie z innym. Etyka – lektura – dydaktyka oraz wielu publikacji z zakresu dydaktyki, teorii lektury i historii czytania. [01.03.2017]