Jan Kucharski

Jan Kucharski, doktor habilitowany nauk humanistycznych (habilitacja: Katowice 2017), adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Autor komentowanego przekładu mów Hyperejdesa (Katowice 2016), książki Pieśń Erynii. Język zemsty i jej figury w attyckich tragediach rodu Atrydów (Katowice 2012), oraz artykułów („Ancient History Bulletin”, „Greek Roman and Byzantine Studies”, „Byzantine and Modern Greek Studies, „Classica et Mediaevalia”, „The European Legacy”, „Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik”) i rozdziałów (min. Routledge, Studia Graeca Uppsaliensia). [16.02.2021]