Andrzej Kasperek

Andrzej Kasperek – doktor socjologii, absolwent socjologii oraz filozofii na Uniwersytecie Śląskim, adiunkt w Instytucie Nauk o Edukacji na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie. Autor trzech książek: Poszukiwanie Godota. Studium socjologiczne o relacjach pomiędzy oczekiwaniem a ładem społecznym (2002), Kulturowy wymiar przedsiębiorczości. Esej o człowieku aktywnym (2004), Kultura przedsiębiorczości. Wprowadzenie do problematyki (2005), współredaktor (razem z Józefem Budniakiem) książki Polska –Czechy – Słowacja. Oblicza religijności (2011), oraz autor i współautor ponad 60 artykułów opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz sekretarz Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich przy PAN (Oddział w Katowicach). Interesuje się socjologią religii, socjologią wiedzy oraz szeroko rozumianą problematyką kultury współczesnej. [2012] [R]