Poor Europe. The Problem of Poverty in Chosen European Countries

red. Grzegorz Libor, red. Dorota Nowalska-Kapuścik
Cena: 39,90 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-580-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISSN 1231-0913
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Słowo, doświadczenie, tajemnica

red. Marta Giglok, red. Jacek Kempa
Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-570-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 37,80 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-511-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Akty poświadczenia dziedziczenia na tle harmonizacji prawa prywatnego

red. Ewa Rott-Pietrzyk, red. Anita Strzebińczyk
Cena: 48,30 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-781-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 23,10 zł

Bielsko-Biała 2015
ISBN 978-83-65101-19-8
Wydawca: Wydawnictwo Od.Nowa

Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych

red. Dariusz Doliński, red. Eugenia Mandal

Wieki Stare i Nowe. T. 8 (13)

red. Sylwester Fertacz, red. Agata Aleksandra Kluczek
Cena: 44,10 zł

Warszawa 2015
ISBN 978-83-01-18294-6
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISSN 1899-1556
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Urbanism as a way of life. Trying to rediscover

red. Grzegorz Gawron, red. Barbara Lewicka, red. Marek S. Szczepański

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 6

red. Joanna Kurczewska, red. Marek S. Szczepański, red. Anna Śliz
Cena: 33,60 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-591-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Katowice 2015
ISSN 0072-5013
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony