Uniwersytet Śląski. Wspomnienia

Wiesław Banyś, Tadeusz Donocik, Janusz Janeczek, Maksymilian Pazdan, Wiktor Skworc, Tadeusz Sławek, Andrzej Kowalczyk

Studia Iuridica Agraria Tom XIV

red. Teresa Kurowska, red. Stanisław Prutis
Cena: 30,45 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3473-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 50,40 zł

Białystok 2016
ISSN 1642-0438
Wydawca: Temida 2